best site building

Lihan turvallisuus ja puhtaus 

Suomalainen liha on turvallista.

Kiellettyjen aineiden käyttöä ei ole Suomen kotieläintuotannossa osoitettu koskaan. Sallittujen lääkeaineiden jäämiä ei ole todettu viimeisen viiden vuoden aikana.

Suomalaisilta kotieläimiltä todetaan antibioottiresistenssiä kansainvälisesti verrattuna hyvin vähän. Naudalla resistenssiä todetaan kotieläimistä vähiten.

Suomalainen liha on käytännössä vapaata salmonellasta, joka on maailmalla hyvin yleinen. Esiintyminen kotimaisessa lihassa on hyvin epätodennäköistä.

Suomessa pihvikarjaa kasvatetaan vastuullisesti, eläinten hyvinvoinnista ja ympäristönäkökohdista huolehtien. Eläinten hyvinvointi on kansainvälisesti verrattuna korkeatasoista, koska niiden ravintoon, elinympäristöön ja terveyteen kiinnitetään paljon huomiota.

Yksi merkittävä laatutekijä on jäljitettävyys: täällä tiedetään, missä ja miten eläin on elämänsä elänyt. Teuraseläinten terveys tutkitaan tarkasti, ja lääkkeiden, esimerkiksi antibioottien käyttöä on rajoitettu. Elintarvikevalvonta, huolellinen hygienia ja karjankasvattajien ammattitaito ovat vaikuttaneet siihen, että vakavat eläinsairaudet ovat harvinaisia, eikä sairaan eläimen liha koskaan päädy kuluttajalle.

Youtube-video.